Clusters verhogen Zürichs potentieel als conferentiebestemming | C/A Planner

Clusters verhogen Zürichs potentieel als conferentiebestemming

Zürich is veel meer dan een wereldvermaard financieel centrum. Andere economische sectoren hebben in de loop der jaren terrein gewonnen en dragen zo aanzienlijk bij tot de diversificatie en promotie van Zürich als zakelijke bestemming.

Interface tussen zaken en onderzoek

Zürich is zowel om te werken als om te leren een belangrijke stad en neemt dan ook een sleutelpositie in tussen zaken en onderzoek. Het kanton Zürich verenigt in zogenaamde business clusters bedrijven en organisaties binnen dezelfde sector die een voorname rol spelen in de ontwikkeling van Zürich vanwege hun dichtheid aan vestigingen, onderzoeksfaciliteiten en onderwijsinstellingen. Dat versterkt plaatselijke bedrijven en moedigt tegelijk nieuwe ondernemingen uit de respectieve bedrijfssectoren aan om zich in Zürich te vestigen.

Waardevolle uitwisselingen

Zulke economische systemen geven aanleiding tot conventies en meetings, want ze profiteren van het netwerk en de infrastructuur van een bestaande business cluster. Niet het minst daarom zoeken en vinden meetingorganisatoren partners in Zürich waarmee ze waardevolle uitwisselingen kunnen aangaan. Zürich Tourism Convention Bureau richt zich steeds meer op het netwerken met clusters uit de industrie, de academische wereld en de politiek, met als doel nog meer grote conventies aan te trekken voor de clustersectoren van Zürich.

De ICT-cluster, de drijvende kracht achter Zürichs economie

De ICT-sector in Zürich biedt werk aan ongeveer 50.000 mensen in 5.000 bedrijven in de stad zelf en omstreken. Er zijn grote internationale bedrijven zoals Google, Disney Research en IBM gevestigd. Een opvallend succesverhaal is dat van Doodle, een online tool die onmisbaar is geworden voor het plannen van meetings en afspraken. Doodle werd in 2003 ontwikkeld door de Zwitserse IT-specialist Michael Näf toen hij samen met een aantal vrienden een etentje wilde organiseren. In 2014 overschreed Doodle de mijlpaal van 20 miljoen gebruikers per maand wereldwijd.

Contacten met vernieuwers in diverse vakgebieden

Zürich Tourism Convention Bureau is aanwezig op tal van evenementen om in contact te komen met changemakers en vernieuwers in verschillende vakgebieden. Netwerken met vertegenwoordigers van verschillende industrieën en academies wordt steeds noodzakelijker als manier om belangrijke congressen en conferenties aan te trekken voor de ICT-cluster van Zürich.


Delen

Direct contact

Zurich Convention Bureau

Sarah Zürcher
Gessnerallee 3
CH-8001 Zürich
+41 44 215 40 30
congress@zuerich.com
meeting.zuerich.com

Switzerland Convention
& Incentive Bureau
Myriam Winnepenninckx
+32 2 345 83 57
myriam.winnepenninckx@switzerland.com
www.MySwitzerland.com/meetings