Het hoe en waarom van simultaanvertaling | C/A Planner

duvall

Het hoe en waarom van simultaanvertaling

Vaak wordt de beslissing om simultaanvertaling te gebruiken tijdens een vergadering opgedrongen door de omstandigheden.

Vaak wordt de beslissing om simultaanvertaling te gebruiken tijdens een vergadering opgedrongen door de omstandigheden. Toch zijn er voor een organisator genoeg redenen om zelf te kiezen voor simultaanvertaling ook al kunnen de deelnemers zich behelpen in een gemeenschappelijke taal.

Simultaanvertaling verlaagt immers de drempel tot participatie en verhoogt de kwaliteit van de interactie. Dankzij simultaanvertaling kan iedere deelnemer in zijn eigen taal spreken en ook in zijn eigen taal luisteren. Iedereen krijgt de kans om zijn tussenkomsten duidelijk en met de juiste zin voor nuance te formuleren. Dit verhoogt de efficiëntie van de bijeenkomst en vermijdt dat mensen verkeerd begrepen worden zonder dat zijzelf of hun toehoorders dat in de gaten hebben. Tegelijk krijgt elke deelnemer de impliciete boodschap dat zijn aanwezigheid en zijn tussenkomst werkelijk op prijs gesteld worden.

Discipline en structuur in de meeting

Dat simultaanvertaling de bijeenkomst een zekere discipline en structuur oplegt, is ook mooi meegenomen. Elke spreker moet immers een microfoon gebruiken opdat de tolk kan horen en vertalen. De deelnemers moeten elkaar laten uitspreken want een tolk kan maar één spreker tegelijk vertalen. In tegenstelling tot andere vormen van vertaling, zoals fluistertolken of consecutief vertalen, verstoort simultaan vertalen de dynamiek van een vergadering niet. De vertaling gebeurt terwijl de spreker spreekt, zonder onderbrekingen, pauzes of storend gefluister.

Simultaanvertaling: hoe?


Simultaan vertalen is een bijzonder intensieve opdracht en de tolken moeten heel geconcentreerd kunnen werken. Daarom werken zij altijd in teams van minstens 2 tolken per taal(combinatie). Zij ondersteunen elkaar en lossen elkaar voortdurend af. Het is immers onmogelijk om zonder essentieel kwaliteitsverlies gedurende een lange tijd tegelijk te luisteren, te vertalen en te spreken.

Tolken vertalen niet zomaar woord voor woord. Ze vertalen wat een spreker wil zeggen. Om de concrete betekenis van de boodschap correct in te schatten, moeten de tolken op elk ogenblik kunnen beschikken over dezelfde informatie als die waarover de gewone deelnemer beschikt. Dus moeten zij niet alleen duidelijk horen wat er gezegd wordt, zij moeten de spreker, de zaal en de presentaties ook zien. Al die informatie moet voorhanden zijn in hun cabine.

Tolken zijn met andere woorden sterk afhankelijk van hun apparatuur. duvall combineert bij simultaanvertaling de deskundigheid van onze mensen (tolken) met de correcte technologie.

Hoe werkt simultaanvertaling?


De tolken zitten per taal(combinatie) in een cabine. Zij zien de vergadering, de sprekers en de presentaties en zij krijgen het geluid binnen via hun hoofdtelefoon. Zij vertalen in een microfoon. duvall verspreidt de vertaling onder de deelnemers. Dit kan draadloos (radiofrequent of via infrarood of via Wifi) of bekabeld (via discussieposten). De deelnemers kunnen individueel de gewenste taal kiezen en het volume van hun hoofdtelefoon regelen.

Diensten van duvall


duvall reinigt en verpakt de hoofdtelefoons na elk gebruik. Indien de klant dit wenst, zorgen wij voor in-ear luidsprekertjes, oorschelpen, nekband telefoons… als alternatief voor de gewone hoofdtelefoon. Voor slechthorenden hebben wij individuele inductiekringen zodat zij de vertaling kunnen beluisteren via hun hoorapparaat.

duvall volgt nauwgezet de ISO-normen voor simultaanvertaling. Die slaan zowel op onze technische uitrusting (bv. de cabines,…) als op onze service (bv. aanwezigheid van een gespecialiseerde technicus).

Delen

Direct contact

duvall

Frank Uyttendaele
duvall bvba
Ambachtsweg 22
B-9820 MERELBEKE
T: +32 9 236 61 71
M: +32 475 64 44 74
E: info@duvall.be
W: www.duvall.be