De voordelen van Interactive voting | C/A Planner

duvall

De voordelen van Interactive voting

Voting maakt uw bijeenkomst aantrekkelijker. Het betrekt de deelnemers actief bij uw presentaties.

Voting maakt uw bijeenkomst aantrekkelijker. Het betrekt de deelnemers actief bij uw presentaties. En het kan u ook nuttig cijfermateriaal opleveren achteraf. Met duvallvoting kan u heel wat kanten op:

Beslissingen nemen


Stemkastjes kunnen gebruikt worden voor een gewone meerderheidsstemming maar ook in omstandigheden waar een gewogen stemming nodig is (zoals een aandeelhoudersvergadering). Een votingsysteem kan ook helpen om via gerichte vragen een consensus op te bouwen.

Publiek in kaart brengen


Kom meer te weten over wie er in de zaal zit (beroep, geslacht, regio, afdeling, opleiding...) en over hun voorkeuren en meningen. Of toets hun kennisniveau.

Dynamiek


Voting geeft u de mogelijkheid om de voordracht af te stemmen op de feedback die u krijgt. Heeft iedereen alles begrepen? Kan er voor de volgende stap een keuze gemaakt worden? Ook ideaal als wakkerhouder na een vermoeiende lunch...

Consensus


Meet of uw gehoor het eens is met een voorstel. U weet meteen of er draagvlak is voor een te nemen beslissing. Bovendien kunt u, door te kruisen met de kenmerken die eerder geregistreerd zijn, inzage krijgen in de consensus per deelgroep.

Brainstorm


Als er tijdens een bijeenkomst een vraag naar voren komt waarover de totale groep een oordeel moet geven, dan kan deze ter plaatse worden ingevoerd en kan er direct over gestemd worden.

Medewerkersenquêtes


Geeft uw medewerkers de kans om anoniem hun mening te geven over de onderwerpen waarover u graag informatie wilt hebben.

Rangorde bepalen


Kies uit een hele reeks een paar alternatieven die uw voorkeur wegdragen.

Kennis toetsen


U kunt het juiste antwoord op een vraag laten zien. Hierdoor kunt u direct een toelichting geven op een vraag en op de bijbehorende antwoorden.

Is alles duidelijk?


Door tijdens, of na de presentatie een vraag te stellen over de inhoud, weet u direct of uw verhaal is overgekomen bij uw publiek. Door dit al tijdens de presentatie te doen kunt u tijdig bijsturen!

Spelelement


Gooi een quiz tussen de bedrijven door: het vrolijkt iedereen op en helpt om opnieuw te concentreren. De computer kan rekening houden met de responstijd of foute antwoorden bedenken met strafpunten. Een slim opgestelde quiz kan u nog interessante informatie opleveren.

Anoniem of geïdentificeerd


U kunt de stemkastjes ook linken aan een deelnemersdatabase. Daardoor kunt u de resultaten van individuele deelnemers registreren. U kunt de deelnemers indelen in groepen en resultaten op groepsniveau bekijken.

Evalueren


Wat vond u ervan? Bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 5. Misschien evolueren de meningen ook naargelang de meeting vordert?

Internet voting


Via smartphone of tablet kunnen personen die niet in de zaal aanwezig zijn toch in realtime aan een stemming deelnemen.

Multiple voting

1 stemkastje kan verschillende keren stemmen over dezelfde vraag. Verschillende stemsessies kunnen samengevoegd worden. 1 stemsessie kan simultaan over verschillende locaties tegelijk gehouden worden.

PRAKTISCH


Het interactieve voting systeem van duvall is draadloos en digitaal, flexibel en toch simpel:

 • De stemkastjes zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

 

 • De software is flexibel en open voor import van geluid-, video- en andere bestanden.

 

 • Resultaten worden onmiddellijke geprojecteerd, eventueel zelfs tijdens het stemmen zelf.

 

 • Het biedt de mogelijkheid tot het onmiddellijk kruisen van resultaten.

 

 • Stemmen kan anoniem of geïdentificeerd (via een ID-card).

 

 • Gedetailleerde resultaten zijn steeds beschikbaar in digitaal formaat (JPEG, Word, Excel…).duvall zorgt voor:

 • voting centrale + voting keypads + (eventueel) ID-cards

 

 • laptop met IVS-Pro software + licence key

 

 • het aanmaken en het programmeren van het voting script.


U krijgt een degelijke briefing over

 • hoe u de vragen best presenteert

 

 • hoe u uw publiek instrueert over het gebruik van de stemkastjes

 

 • hoe u de resultaten voorstelt.Een duvall technicus staat in voor de bediening van de stemcomputer. Dit is niet de computer waarop de PowerPoint presentaties van het evenement draaien. Er is m.a.w. een switcher nodig om te schakelen tussen de PowerPoints en de voting.

Wij hebben nodig:

 • De vragen met de antwoorden (+ aanduiding van het juiste antwoord – indien relevant)

 

 • Visuals, bijv. een PowerPoint diamodel, zodat de votingpresentatie in dezelfde look&feel kan gemaakt worden als die van de andere presentaties

 

 • Een deelnemerslijst (voor geïdentificeerd stemmen)

 

 • Een script/programma van het eventTen laatste 1 week voor het evenement willen wij beschikken over alle nodige informatie (vragen, visuals, deelnemers, script). Last-minute wijzigingen zoals het toevoegen of aanpassen van vragen, zijn natuurlijk ten allen tijde mogelijk (zelfs tijdens het event).

Delen

Datum

13 June 2018

Direct contact

duvall

Neem gerust contact voor verdere informatie of advies.

Frank Uyttendaele
duvall bvba
Ambachtsweg 22
B-9820 MERELBEKE
T: +32 9 236 61 71
M: +32 475 64 44 74
E: info@duvall.be
W: www.duvall.be